3D Vina HIỆU CHUẨN LĨNH VỰC KHỐI LƯỢNG

Các thiết bị thuộc lĩnh vực khối lượng thuộc thông tư 07/2019/TT-BKHCN

 • Cân phân tích
 • Cân kỹ thuật

 • Cân thông dụng:

– Cân đồng hồ lò xo

– Cân bàn; cân đĩa; cân treo dọc thép-lá đề

 • Cân treo móc cẩu

 • Cân ô tô
 • Cân ô tô chuyên dùng kiểm tra tải trọng xe cơ giới
 • Cân tàu hỏa tĩnh
 • Cân tàu hỏa động
 • Cân băng tải
 • Cân kiểm tra tải trọng xe cơ giới
 • Quả cân:

– Quả cân cấp chính xác E2

– Quả cân cấp chính xác đến F1

 

 

Một số quy trình kiểm định lĩnh vực khối lượng

 • ĐLVN 15:2009 – Quy trình kiểm định cân đĩa
 • ĐLVN 16:2009 – Quy trình kiểm định cân phân tích và cân kỹ thuật
 • ĐLVN 30:2009 – Quy trình kiểm định cân đồng hồ lò xo

Tùy thuộc vào mục đích sử dụng mà khách hàng có thể lựa chọn kiểm định hoặc hiệu chuẩn phương tiên đo khối lượng.

 

I/ HIỆU CHUẨN NHIỆT ĐỘ – ĐỘ ẨM

 

 

II/ CHUẨN SỬ DỤNG

1. Bộ quả cân E2- Thụy Sỹ

Dải đo: 1mg-200g

Cấp chính xác: E2

Liên kết chuẩn: Chuẩn được liên kết với chuẩn đo lường Trung Tâm kiểm chuẩn đo lường

2. Bộ quả cân F1

 

Dải đo: 1mg-2000g

Cấp chính xác: F1

Liên kết chuẩn: Chuẩn được liên kết với chuẩn đo lường Trung Tâm kiểm chuẩn đo lường

3. Quả cân M1

 

Dải đo: 20KG

Cấp chính xác: M1

Liên kết chuẩn: Chuẩn được liên kết với chuẩn đo lường Trung Tâm kiểm chuẩn đo lường

Tags: , , ,