1-2-can-xiet-chinh-luc-70-350-nm-licota-aqt-n4350-1-3dvina