cân chuẩn

3D Vina giới thiệu Quy trình hiệu chuẩn cân điện tử chuẩn

3D Vina giới thiệu Quy trình hiệu chuẩn cân điện tử chuẩn

1. Phạm vi áp dụng Tài liệu kỹ thuật này quy định quy trình hiệu chuẩn cân phân tích (cân không tự động cấp chính xác 1) có giá trị độ chia không lớn hơn 1mg. Cân kỹ thuật (cân không tự động cấp chính xác 2) theo OIML R76. 2. Các phép hiệu chuẩn - Kiểm tra bên ngoài - Kiểm tra kỹ …