DMIS

MÁY ĐO CMM – DMIS – HỆ TỌA ĐỘ CỰC – 3D VINA HƯỚNG DẪN CƠ SỞ LẬP TRÌNH

MÁY ĐO CMM – DMIS – HỆ TỌA ĐỘ CỰC – 3D VINA HƯỚNG DẪN CƠ SỞ LẬP TRÌNH

Hầu hết các phương thức đo trên máy đo CMM đều sử dụng hệ trục tọa độ XYZ, đây là hệ trục tọa độ Descartes (Cartesian coordinates). Đó là lý do tại sao hầu hết câu lệnh trong DMIS xuất hiện từ khóa CART. Tuy nhiên, trong một số trường hợp bản vẽ sẽ chỉ định kích thước được thể hiện thông qua bán …