Hiệu chuẩn LỰC – ĐỘ CỨNG

3D Vina Hiệu chuẩn lĩnh vực LỰC – ĐỘ CỨNG (Field of calibration: Force – Hardness)

3D Vina Hiệu chuẩn lĩnh vực LỰC – ĐỘ CỨNG (Field of calibration: Force – Hardness)

1. Hiệu chuẩn lĩnh vực LỰC - ĐỘ CỨNG Hiện nay, theo quy định, các thiết bị đo lực, đo momen, đo độ cứng phải được hiệu chuẩn trước khi đưa vào sử dụng chính thức; hiệu chuẩn định kỳ 12 tháng trong quá trình sử dụng và hiệu chuẩn sau sửa chữa. Việc kiểm định, hiệu chuẩn các thiết bị đo phải …