hiệu chuẩn môi trường

3d Vina HIỆU CHUẨN LĨNH VỰC MÔI TRƯỜNG – HÓA – LÝ

3d Vina HIỆU CHUẨN LĨNH VỰC MÔI TRƯỜNG – HÓA – LÝ

I/ HIỆU CHUẨN MÔI TRƯỜNG - HÓA - LÝ   II/ CHUẨN SỬ DỤNG 1. Chuẩn độ ồn Chuẩn được liên kết với chuẩn quốc gia VMI 2. Dung dịch pH Chuẩn Chuẩn được liên kết với chuẩn quốc gia VMI 3. Một số máy HÓA LÝ: Máy sắc ký lỏng cao áp HPLC (SCION; HITACHI; SHIMADZU; …