iot

Nguồn gốc ra đời của hệ thống tự động hoá – 3D Vina

Nguồn gốc ra đời của hệ thống tự động hoá – 3D Vina

Công nghệ tự động đang phát triển rất nhanh và song song với thế giới hiện đại. Đặc biệt các máy móc, hệ thống tự động được áp dụng trong mọi nhà máy, khu sản xuất. Hầu hết các hoạt động công nghiệp đều đang được tự động hóa cùng với các mục tiêu khác nhau. Các hệ thống tự động thông minh giúp thúc …

3D Vina nhận định xu hướng sản xuất thông minh

3D Vina nhận định xu hướng sản xuất thông minh

Sự phát triển của Internet of Things (Iot) đã giúp nhiều doanh nghiệp sản xuất nhanh, sản phẩm chất lượng và tốn ít chi phí hơn. Công nghệ thông minh này sử dụng dữ liệu thời gian thực để thay đổi công việc. Từ đó giúp tổ chức công việc, nắm rõ cách sử dụng tài nguyên và lịch trình làm việc. Việc mở …