kiểm tra ngoại quan sản phẩm (AOI

Quy trình sản xuất bảng mạch PCB – FPCB – 3D Vina

Quy trình sản xuất bảng mạch PCB – FPCB – 3D Vina

Quy trình sản xuất bảng mạch PCB đòi hỏi một quy trình phức tạp để đảm bảo hiệu suất của thành phẩm. Bảng mạch in có thể là đơn, kép hoặc nhiều lớp, quy trình chế tạo được sử dụng chỉ khác nhau sau khi sản xuất lớp đầu tiên.  Số lượng các bước cần thiết để sản xuất bảng mạch in tương quan với độ …