kiểm tra từng thành phần

Phân tích lỗi PCB trong quá trình sản xuất – 3D Vina

Phân tích lỗi PCB trong quá trình sản xuất – 3D Vina

Từ đồ chơi và điện thoại thông minh giá rẻ đến máy tính tinh vi và hệ thống dò radar, bảng mạch in (PCB) là những thành phần quan trọng cho công nghệ điện tử và công nghiệp ngày nay. Hầu như mọi thiết bị điện tử đều có một trong các mô-đun độc lập của các thành phần điện tử được kết nối phức tạp, …