Máy AOI

Thiết bị kiểm tra ngoại quan sản phẩm (AOI) – 3D Vina

Thiết bị kiểm tra ngoại quan sản phẩm (AOI) – 3D Vina

Sản xuất một bảng mạch in là một quá trình phức tạp. Từ chế tạo đến lắp ráp, có nhiều điểm khác nhau trong quá trình sản xuất phải được xác minh trước khi có thể chuyển sang bước tiếp theo. Việc xác nhận này có thể được thực hiện theo nhiều cách trong đó có việc ứng dụng hệ thống kiểm tra ngoại quan …