máy đo PH

3d Vina giới thiệu quy trình hiệu chuẩn máy đo pH

3d Vina giới thiệu quy trình hiệu chuẩn máy đo pH

Hiệu chuẩn được thực hiện bằng cách đo độ pH của các dung dịch đệm khác nhau với các giá trị chuẩn đã được xác định rõ. Sau đó điều chỉnh sự chênh lệch trên đồng hồ đo pH của máy đo pH về đúng giá trị chuẩn của dung dịch đệm. Thông thường các bước hiệu chuẩn sẽ giống nhau ở các loại máy đo pH. Nhưng …