nhiệt kế tự ghi

3D Vina cung cấp NHIỆT ẨM KẾ TỰ GHI NHÀ THUỐC, BỆNH VIỆN – ĐÃ HIỆU CHUẨN

3D Vina cung cấp NHIỆT ẨM KẾ TỰ GHI NHÀ THUỐC, BỆNH VIỆN – ĐÃ HIỆU CHUẨN

Các yêu cầu về nhiệt độ, độ ẩm trong bảo quản vacxin, dược phẩm, sinh phẩm y tế vô cùng nghiêm ngặt, đòi hỏi phải luôn duy trì trong giới hạn cho phép để hạn chế biến tính của sản phẩm. Để ghi lại thay đổi nhiệt độ, độ ẩm tiêu chuẩn trong phòng người ta dùng thiết bị nhiệt ẩm kế tự ghi. 3D Vina …