phương chiếu

XÁC ĐỊNH HỆ TRỤC TỌA ĐỘ KHI ĐO TRÊN MÁY ĐO CMM – 3D VINA

XÁC ĐỊNH HỆ TRỤC TỌA ĐỘ KHI ĐO TRÊN MÁY ĐO CMM – 3D VINA

Trong bài viết về “Xây dựng hệ trục tọa độ máy đo CMM” đã đề cập tới tương quan giữa hệ trục tọa độ của dụng cụ đo và hệ trục tọa độ của vật cần đo. NHẮC LẠI VỀ TƯƠNG QUAN TRỤC TỌA ĐỘ ĐO Qua đó, chúng ta thấy được bản chất đo kích thước chính là tìm tọa độ của các điểm đo (đối tượng cần đo) …