sản xuất thông minh

3D Vina nhận định xu hướng sản xuất thông minh

3D Vina nhận định xu hướng sản xuất thông minh

Sự phát triển của Internet of Things (Iot) đã giúp nhiều doanh nghiệp sản xuất nhanh, sản phẩm chất lượng và tốn ít chi phí hơn. Công nghệ thông minh này sử dụng dữ liệu thời gian thực để thay đổi công việc. Từ đó giúp tổ chức công việc, nắm rõ cách sử dụng tài nguyên và lịch trình làm việc. Việc mở …