Standard Force

MÁY ĐO CMM COMPENSATION – BÙ THỂ TÍCH VÀ BÙ ĐẦU ĐO – 3D VINA

MÁY ĐO CMM COMPENSATION – BÙ THỂ TÍCH VÀ BÙ ĐẦU ĐO – 3D VINA

BÙ THỂ TÍCH (VOLUMETRIC COMPENSATION) Mặc dù công nghệ sản xuất tiên tiến có thể tạo ra các sản phẩm có độ chính xác rất cao. Nhưng dù có chính xác tới đâu thì cũng sẽ không bao giờ có sản phẩm hoàn hảo hoàn toàn. Luôn luôn tồn tại dung sai, đồng nghĩa với việc sẽ tồn tại khả năng có lỗi. Máy …