thước cặp

Dụng cụ đo lường – thiết bị đo lường – 3D Vina

Dụng cụ đo lường – thiết bị đo lường – 3D Vina

Các dụng cụ đo lường cơ khí giữ vai trò quan trọng trong việc kiểm tra các sai số từ độ cao, đường kính, kích thước các chi tiết máy móc, ví dụ như: thước cặp, panme, đồng hồ so, thước cặp Dụng cụ đo cơ khí là các dụng cụ kiểm tra, đo đạc thông số của từng chi tiết máy móc cơ khí nhằm mục đích …