thước đo panme

3D Vina hiệu chỉnh panme tại nhà máy khách hàng

3D Vina hiệu chỉnh panme tại nhà máy khách hàng

Panme là thiết bị đo chính xác, tuy nhiên trong quá trình sử dụng nó cần được kiểm tra và hiệu chỉnh thường xuyên. Với những ai làm trong ngành kỹ thuật, cơ khí thì thước đo panme đã trở nên khá thân thuộc. Panme có thể thực hiện các phép đo chính xác lên đến 0,0005mm. Trong quá trình sử …