thước kẹp

HƯỚNG DẪN DỰNG HỆ TRỤC TỌA ĐỘ MÁY ĐO CMM – 3D VINA

HƯỚNG DẪN DỰNG HỆ TRỤC TỌA ĐỘ MÁY ĐO CMM – 3D VINA

Trong bài viết về các yếu tố xác định hệ trục tọa độ khi đo kích thước. Hệ trục tọa độ đề cập ở đây là hệ trục tọa độ OXYZ. Và cần 3 yếu tố để xác định đó là Mặt phẳng tham chiếu Trục tham chiếu (thuộc mặt phẳng tham chiếu) Gốc tham chiếu (của trục tham chiếu) Các máy đo CMM luôn có hệ …

XÁC ĐỊNH HỆ TRỤC TỌA ĐỘ KHI ĐO TRÊN MÁY ĐO CMM – 3D VINA

XÁC ĐỊNH HỆ TRỤC TỌA ĐỘ KHI ĐO TRÊN MÁY ĐO CMM – 3D VINA

Trong bài viết về “Xây dựng hệ trục tọa độ máy đo CMM” đã đề cập tới tương quan giữa hệ trục tọa độ của dụng cụ đo và hệ trục tọa độ của vật cần đo. NHẮC LẠI VỀ TƯƠNG QUAN TRỤC TỌA ĐỘ ĐO Qua đó, chúng ta thấy được bản chất đo kích thước chính là tìm tọa độ của các điểm đo (đối tượng cần đo) …