Vector chạm

MÁY ĐO CMM – SỬ DỤNG VÀ CHỌN ĐẦU ĐO HIỆU QUẢ

MÁY ĐO CMM – SỬ DỤNG VÀ CHỌN ĐẦU ĐO HIỆU QUẢ

Bằng cách sử dụng hiệu quả đầu đo, góc đo, hướng đo. Bạn có thể loại bỏ được nhiều nguyên nhân phổ biến gây lỗi và làm giảm sai số đo. Ví dụ về hướng đo. Nên lựa chọn góc đo và hướng đo (vector chạm) sao cho đầu đo vuông góc với bề mặt cần đo của sản phẩm. Tough-trigger probe của máy đo CMM được …