xây dựng hệ trục XYZ

MÁY ĐO CMM – DATUMS : 3D VINA HƯỚNG DẪN XÂY DỰNG HỆ TRỤC TỌA ĐỘ – Coordinate Systems

MÁY ĐO CMM – DATUMS : 3D VINA HƯỚNG DẪN XÂY DỰNG HỆ TRỤC TỌA ĐỘ – Coordinate Systems

Trong đo lường, việc xây dựng hệ trục tọa độ là bước rất quan trọng và ảnh hưởng tới toàn bộ kết quả đo. Ở một bài viết khác, tôi đã đề cập tới 3 yếu tố để xác định và xây dựng hệ trục XYZ và bản chất của việc dựng hệ trục đo. DMIS có nhiều câu lệnh để xác định 3 yếu tố dựng hệ trục là mặt phẳng, …