Kính hiển vi Công nghiệp - Sinh học LEICA

About Leica Microsystems
Leica Microsystems develops and manufactures microscopes and scientific instruments for the analysis of microstructures and nanostructures.
3D Vina phân phối các loại kính hiển vi Leica trên thị trường Việt Nam, hàng chính hãng.

Hiển thị tất cả 5 kết quả
Thành viên
Thành viên Thành viên Thành viên Thành viên Thành viên