Thiết bị đo lường - Máy đo 2D, 3D Rational

Liên hệ với Hiệu chuẩn 3D ngay khi Quý khách hàng cần mua thiết bị đo lường – Máy đo 2D, 3D VMS và phụ kiện của Rational.

Tất cả mọi nhu cầu được thỏa mãn ngay lập tức.

Kỹ thuật viên luôn túc trực để trả lời câu hỏi của Quý khách hàng

Products        More>>
1. Profile Projector Series

CPJ-3000A/AZ series digital profile projector is an ergonomic and reliable measuring instrument…

2. Video Measuring System Series

Used in 2D measurement as well as 3D measurement,
this instrument is a high…

3. Coordinate Measuring System Series

Coordinate Measuring System (CMS) can be used
as measuring various…

4. Tool Microscope Series

Tool Microscope features multi-data measurement,
magnification, display, input…

5. Metalloscope Series

This instrument has two sighting systems: eyepiece
system and image system, which can be used to…

6. Tool Presetter Series

Integrating optics, machinery, electronics and video, Tool
Presetter is widely used in machine tool, machining…

7. White Light Interferometer Series

Combining with microscope and interferometer, this
instrument is suitable for…

8. Height Measuring Instrument Series

Based on precise machinery, modern sensor
technique and electronic…

Hiển thị 1-9của 20 kết quả
Thành viên
Thành viên Thành viên Thành viên Thành viên Thành viên