Đế kính hiển vi 3D GR-STD2

Liên hệ

(4,39/5) - 174 bình chọn.

  • Mô tả

Đế kính hiển vi 3D GR-STD2

main_02_1

Thích hợp với đối tượng quan sát có kích thước lớn.
Có thể quan sát từ nhiều góc độ khác nhau.

Thành viên
Thành viên Thành viên Thành viên Thành viên Thành viên