Đế kính hiển vi 3D GR-STD2

Liên hệ

Mô tả

Đế kính hiển vi 3D GR-STD2

main_02_1

Thích hợp với đối tượng quan sát có kích thước lớn.
Có thể quan sát từ nhiều góc độ khác nhau.