MÁY ĐO ĐỘ CỨNG MITUTOYO HARDMATIC HH-300 SERIES 811

Liên hệ

(5,00/5) - 168 bình chọn.

  • Mô tả

Dòng máy đo độ cứng HH-300 series 811 cho phép các thao tác đo độ cứng được thực hiện đơn giản bằng cách giữ thiết bị tỳ vào bề mặt của mẫu đo và đọc giá trị được chỉ định. Loại máy đo độ cứng này được sử dụng rộng rãi để kiểm tra độ cứng của bọt biển, cao su, chất dẻo và các vật liệu mềm khác.

Thông số kỹ thuật:

Dial
Order No811-329-10811-331-10811-333-10811-335-10811-335-11811-337-10811-337-11
ModelHH-329-10HH-331-10HH-333-10HH-335-10HH-335-11HH-337-10HH-337-11
ScaleShore EShore AShore DShore AShore AShore DShore D
Tip Angle35°±0.25°35°±0.25°30°±0.5°35°±0.25°35°±0.25°30°±0.5°30°±0.5°
IndenterSphere
(Tip diameter: 0.79mm)
Blunt taper
(Tip diameter: 0.79mm)
Sharp point
(Tip curvature: 0.1±0.01mm)
Blunt taper
(Tip diameter: 0.79mm)
Blunt taper
(Tip diameter: 0.79mm)
Sharp point
(Tip curvature: 0.1±0.01mm)
Sharp point
(Tip curvature: 0.1±0.01mm)
TypeCompactLong-legLong-legCompactCompactCompactCompact
Dimension2.3×1.3x 5.7in 56×33.5x144mm2.3×1.3x 7.4in 60x30x195mm2.3×1.3x 7.4in 60x30x195mm2.3×1.3x 5.7in 56×33.5x144mm2.3×1.3x 5.7in 56×33.5x144mm2.3×1.3x 5.7in 56×33.5x144mm2.3×1.3x 5.7in 56×33.5x144mm
Mass300g320g320g300g300g300g300g
Digital
Order Number811-330-10811-332-10811-334-10811-336-10811-336-11811-338-10811-338-11
ModelHH-330-10HH-332-10HH-334-10HH-336-10HH-336-11HH-338-10HH-338-11
ScaleShore EShore AShore DShore AShore AShore DShore D
IndenterSphere
(Tip diameter: 0.79mm)
Blunt taper
(Tip diameter: 0.79mm)
Sharp point
(Tip curvature: 0.1±0.01mm)
Blunt taper
(Tip diameter: 0.79mm)
Blunt taper
(Tip diameter: 0.79mm)
Sharp point
(Tip curvature: 0.1±0.01mm)
Sharp point
(Tip curvature: 0.1±0.01mm)
Tip Angle35°±0.25°35°±0.25°30°±0.05°35°±0.25°35°±0.25°30°±0.5°30°±0.5°
TypeCompactLong-legLong-legCompactCompactCompactCompact
Dimension2.4×1.2x 5.9in 60×28.5x151mm2.3×1.2x 7.6in 60×28.5x193mm2.3×1.2x 7.6in 60×28.5x193mm2.4×1.2x 5.9in 60×28.5x151mm2.4×1.2x 5.9in 60×28.5x151mm2.4×1.2x 5.9in 60×28.5x151mm2.4×1.2x 5.9in 60×28.5x151mm
Mass290g310g310g290g290g290g290g
Thành viên
Thành viên Thành viên Thành viên Thành viên Thành viên