UPS Emerson/Vertiv PSA600H-UX 600VA

Liên hệ

Mô tả

Thông tin chung

EMERSON/VERTIV

24 Tháng

Thông số kỹ thuật UPS

600VA/360W

10 Phút

6 Phút

4 Phút

2 Phút

  • 160 – 290 VAC

  • 230 VAC

4 giờ đạt 90%

4.25 kg

100 x 287 x 142