Vertiv Liebert IntelliSlot Unity Platform Card (IS-UNITY-DP)

Liên hệ

(4,11/5) - 119 bình chọn.

  • Mô tả

Liebert IntelliSlot Unity Platform là một họ các thiết bị card giám sát cho phép quản lý nhiều model thiế bị nguồn và thiết bị làm mát của Vertiv thông qua giao thức SMP, BACnet UP, BACnet MSTP, Modbus TCP, Modbus RTU, YDN23 và Web.

Các loại card này sử dụng mạng Ethernet và RS-485 để giám sát và quản lý một dãi rộng các thông số hoạt động, các cảnh báo, và thông báo từ hệ thống. Bên cạnh đó, các card này còn hỗ trợ giao tiếp với các dịch vụ LIFE ™ của Vertiv.

banner IS-Unity-DP Card

Bảng mô tả tính tương thích của IntelliSlot Card với các thiết bị Vertiv

tính tương thích của IS Card với thiết bị Vertiv

Bảng mô tả tính tương thích của IntelliSlot Card với các giao thức

bảng mô tả tính tương thích của IS Card với các giao thức

Thành viên
Thành viên Thành viên Thành viên Thành viên Thành viên