Cách Sử Dụng máy đo chạm CMM Trong Sản Xuất Ô Tô
17/11/2018 21:09
Trong sự phát triển nhanh chóng của môi trường công nghiệp sản xuất, R & D và sản xuất một số lượng lớn các bộ phận cơ khí phức tạp tất cả cần thử nghiệm công nghệ tiên tiến và các dụng cụ, đặc biệt là trong nghiên cứu máy móc chính xác, kiểm soát số sản xuất công cụ máy móc, phụ tùng ô tô sản …
Xem thêm
Thành viên
Thành viên Thành viên Thành viên Thành viên Thành viên