Chất lượng và đo lường

KIỂM SOÁT CHẤT LƯỢNG SẢN XUẤT – 3D VINA

KIỂM SOÁT CHẤT LƯỢNG SẢN XUẤT – 3D VINA

Trong sản xuất, kiểm soát chất lượng là một quá trình đảm bảo khách hàng nhận được sản phẩm không có lỗi và đáp ứng được nhu cầu của họ. Khi quá trình này diễn ra không đúng, nó có thể khiến việc tiêu thụ hàng hóa bị tổn thất nặng nề. Ví dụ, khiếm khuyết gần đây tìm thấy trong túi khí Takata dẫn đến …

Quản trị chất lượng trong sản xuất – 3D Vina

Quản trị chất lượng trong sản xuất – 3D Vina

Trong sản xuất, kiểm soát chất lượng là một quy trình đảm bảo khách hàng nhận được sản phẩm không có lỗi và đáp ứng nhu cầu của họ. Khi thực hiện sai cách, nó có thể khiến người tiêu dùng gặp rủi ro. Ví dụ, lỗi gần đây được tìm thấy trong túi khí Takata dẫn đến việc thu hồi ô tô lớn nhất trong lịch …

Chất lượng và đo lường chất lượng – 3D Vina

Chất lượng và đo lường chất lượng – 3D Vina

Văn hóa hay các giá trị của doanh nghiệp đóng vai trò hướng dẫn trong việc đưa ra quyết định. Chúng chỉ ra điều quan trọng đối với doanh nghiệp và phần lớn là do ban lãnh đạo của tổ chức. Hệ thống Chất lượng Dược phẩm (HTCLDP) bao gồm các quy trình được liên kết với nhau, như quy trình sản xuất, …