chú ý khi Lắp Đặt máy đo chạm CMM

Một số chú ý khi Lắp Đặt máy đo chạm CMM

Một số chú ý khi Lắp Đặt máy đo chạm CMM

1. Trường hợp cài đặt Để đảm bảo lắp đặt, sửa chữa và bảo dưỡng máy, bạn cần đảm bảo đủ không gian theo hướng ngang. Theo hướng thẳng đứng, phải đảm bảo không dưới 200 mm so với máy. Vui lòng tuân theo các quy tắc sau, để thực hiện cài đặt đúng: Máy phải được đưa ra xa khỏi cửa sổ, cửa …