Chuyển Đổi Bật / Tắt máy đo chạm CMM
17/11/2018 21:29
Bật / tắt máyA. Bật1. Mở nguồn không khí, áp lực công việc lớn hơn 0.60Mpa2. Bật tổng công suất của hệ thống và bật nguồn của tủ điều khiển.3. Bật PC4. Bật E-stop5. Mở UCCservice, RationalDMIS6. Làm cho máy “home”B. Tắt1. Di chuyển máy đến vị trí an toàn bằng phím …
Xem thêm
Thành viên
Thành viên Thành viên Thành viên Thành viên Thành viên