Chuyển Đổi Bật / Tắt máy đo chạm CMM

Chuyển Đổi Bật / Tắt máy đo chạm CMM

Chuyển Đổi Bật / Tắt máy đo chạm CMM

Bật / tắt máy A. Bật 1. Mở nguồn không khí, áp lực công việc lớn hơn 0.60Mpa 2. Bật tổng công suất của hệ thống và bật nguồn của tủ điều khiển. 3. Bật PC 4. Bật E-stop 5. Mở UCCservice, RationalDMIS 6. Làm cho máy “home” B. Tắt 1. Di chuyển máy đến vị trí an toàn bằng phím …