DMIS COMMANDS

MÁY ĐO CMM – 3D VINA HƯỚNG DẪN LỆNH ĐO CƠ BẢN DMIS COMMANDS

MÁY ĐO CMM – 3D VINA HƯỚNG DẪN LỆNH ĐO CƠ BẢN DMIS COMMANDS

Các câu lệnh DMIS có ký tự đầu tiên ở dòng lệnh là $$ là dòng lệnh comment. Dùng diễn giải, giải thích Một số cú pháp thông dụng (đã sắp xếp theo alpha beta để dễ tìm thông tin trong bài viết) CONSTRUCTS – Câu lệnh dựng hình Các đối tượng được “dựng hình” dựa trên các đối tượng đã xác định sẽ …