ĐỘ ẨM

3D Vina HIỆU CHUẨN LĨNH VỰC NHIỆT ĐỘ, ĐỘ ẨM

3D Vina HIỆU CHUẨN LĨNH VỰC NHIỆT ĐỘ, ĐỘ ẨM

Nhiệt ẩm kế là dụng cụ dùng để đo nhiệt độ, độ ẩm môi trường xung quanh, với sự cần thiết của nhiệt ẩm kế việc ứng dụng thiết bị ngày càng phổ biến trong nhiều lĩnh vực như nông nghiệp, sản xuất, hàng hóa,… Để đảm bảo thiết bị luôn hoạt động hiệu quả, nhiệt ẩm kế cần được tiến hành hiệu …