HEXAGON

Đào tạo lập trình máy đo CMM trên phần mềm đo PC DMIS – R Plus (Virtual DMIS) – V DMIS – Rational DMIS

Đào tạo lập trình máy đo CMM trên phần mềm đo PC DMIS – R Plus (Virtual DMIS) – V DMIS – Rational DMIS

Hiệu chuẩn 3D Vina chuyên cung cấp, sửa chữa máy đo CMM tất cả các hãng 3D Vina không giống như các công ty thương mại khác, chúng tôi có đội ngũ kỹ thuật viên được đào tạo chính hãng, đội ngũ kỹ thuật công tác rộng khắp tất cả các hãng trên thị trường, và khắp cả nước Chúng tôi phục vụ …