Hiệu Chỉnh Đầu Probe của máy đo CMM

Hiệu Chỉnh Đầu Probe của máy đo CMM

Hiệu Chỉnh Đầu Probe của máy đo CMM

Máy đo tọa độ (CMM) được sử dụng rộng rãi hơn trong máy móc, ô tô, hàng không, khuôn mẫu và các ngành công nghiệp khác, và đối tượng cần được phát hiện ngày càng trở nên phức tạp hơn, đòi hỏi nhân viên thử nghiệm có thể sử dụng linh hoạt cột trong Quá trình đo lường. Đầu CMe Probe là một phần quan …