hiệu chuẩn đồng hồ so

Dịch vụ hiệu chuẩn đồng hồ so

Dịch vụ hiệu chuẩn đồng hồ so

Cách sử dụng đồng hồ so đúng cách và hiệu chuẩn đồng hồ so Đồng hồ so là thiết bị hỗ trợ kiểm tra mặt phẳng, được gán vào đầu đo của thước đo cao hoặc các thiết bị khác. Ngoài ra đồng hồ so còn có chức năng so sánh các vị trí với nhau hoặc với các điểm chuẩn có độ nhạy cảm cao, dùng để kiểm …