Hiệu chuẩn máy đo 3 chiều
26/10/2018 01:19
- Hiệu chuẩn máy đo 3 chiều, CMM, máy đo tọa độ 3 chiều, máy đo không gian 3 chiều, Coordinate measuring machine. - Hiệu chuẩn máy đo độ tròn, máy đo độ đảo, máy đo biên dạng, Roundness Tester. - Hiệu chuẩn máy đo độ nhám, máy đo độ nhám bề mặt, máy đo độ nhám cầm tay, máy đo độ nhám để bàn, …
Xem thêm
Thành viên
Thành viên Thành viên Thành viên Thành viên Thành viên