Hiệu chuẩn máy đo CMM

3D Vina – Hướng dẫn bảo quản máy đo CMM trong nhà máy sản xuất

3D Vina – Hướng dẫn bảo quản máy đo CMM trong nhà máy sản xuất

Chăm sóc máy đo CMM đúng cách Cũng như mọi thiết bị điện – cơ, máy đo tọa độ (Coordinate Measuring Machine, CMM) là đối tượng chịu tác động của môi trường và các điều kiện sử dụng, do đó trong quá trình vận hành máy có thể bị sự cố. Nhiều yếu tố bên ngoài tác động đến hoạt động của máy đo CMM, …

Hiệu chuẩn máy đo CMM các hãng như Accretech, Hexagon, Zeiss, Altera, Coord 3, Unimetro, Daisy, Acura, Nano

Hiệu chuẩn máy đo CMM các hãng như Accretech, Hexagon, Zeiss, Altera, Coord 3, Unimetro, Daisy, Acura, Nano

1.  Hiệu chuẩn CMM  (CALIBRATION COORDINATE MEASURING MACHINE)? Qua thời gian sử dụng máy móc, thiết bị CMM có thể đo không còn chính xác và có sự sai lệch nhiều trong 3 trục X, Y, Z. Bạn có thể sử dụng dịch vụ hiệu chuẩn để kiểm tra độ chính xác của cá thiết bị này.   2. Đặc tính kỹ …