Hiệu chuẩn máy đo CMM
08/02/2020 15:29
Chăm sóc máy đo CMM đúng cáchCũng như mọi thiết bị điện – cơ, máy đo tọa độ (Coordinate Measuring Machine, CMM) là đối tượng chịu tác động của môi trường và các điều kiện sử dụng, do đó trong quá trình vận hành máy có thể bị sự cố. Nhiều yếu tố bên ngoài tác động đến hoạt động của máy đo CMM, …
Xem thêm
26/06/2019 22:10
1.  Hiệu chuẩn CMM  (CALIBRATION COORDINATE MEASURING MACHINE)? Qua thời gian sử dụng máy móc, thiết bị CMM có thể đo không còn chính xác và có sự sai lệch nhiều trong 3 trục X, Y, Z. Bạn có thể sử dụng dịch vụ hiệu chuẩn để kiểm tra độ chính xác của cá thiết bị này.  2. Đặc tính kỹ …
Xem thêm
Thành viên
Thành viên Thành viên Thành viên Thành viên Thành viên