hiệu chuẩn nhiệt kế

Dịch vụ hiệu chuẩn nhiệt kế tại các khu công nghiệp

Dịch vụ hiệu chuẩn nhiệt kế tại các khu công nghiệp

Dịch vụ hiệu chuẩn nhiệt kế Nhiệt kế là gì? Nhiệt kế là thiết bị dùng để đo nhiệt độ. Một nhiệt kế có 2 thành phần quan trọng: phần cảm nhận nhiệt độ ( ví dụ như bầu đựng thủy ngân hoặc rượu trong nhiệt kế) và phần hiển thị kết quả  Các loại nhiệt kế trong công nghiệp thường dùng thiết bị …