hiệu chuẩn thước vạch
26/06/2019 21:58
Quy trình hiệu chuẩn, kiểm định thước vạchThước vạch là một trong những dụng cụ đo đo dài chủ yếu. Hiệu chuẩn thước vạch là một trong những dịch vụ chính của hiệu chuẩn đo độ dài tại Công ty CP Hiệu chuẩn 3D Vina. Cùng tìm hiểu quy trình hiệu chuẩn thước vạch theo văn bản kỹ thuật đo lường …
Xem thêm
Thành viên
Thành viên Thành viên Thành viên Thành viên Thành viên