Hộp điện trở chuẩn

THIẾT BỊ PHẢI HIỆU CHUẨN TRONG NHÀ MÁY – 3D Vina

THIẾT BỊ PHẢI HIỆU CHUẨN TRONG NHÀ MÁY – 3D Vina

Hiệu chuẩn kiểm định thiết bị đo là  một trong các hoạt động được tổ chức định kì hàng năm hoặc 6 tháng để đảm bảo được tính chính xác của các thiết bị đo trong sản xuất nhằm hạn chế tối đa các rủi ro về con người và sản phẩm, đảm bảo chất lượng sản phẩm đến tay người tiêu dùng. Dưới …