K-Scan MMDx

Giới thiệu máy quét 3D của Nikon HN6060 – 3D Vina cung cấp máy đo lường Nikon

Giới thiệu máy quét 3D của Nikon HN6060 – 3D Vina cung cấp máy đo lường Nikon

Như đã giới thiệu từ bài “Kỹ Thuật Ngược”, công đoạn đầu tiên của quy trình kỹ thuật ngược là “Quét 3D”. Hiện nay trên thế giới, có hai phương pháp quét 3D cơ bản Phương pháp quét tiếp xúc: Sử dụng đầu quét các đầu dò tiếp xúc (touch probe) các đầu dò này thường được phổ biến gắn trên các …