Khả năng đo lường của máy đo 2D

Khả năng đo lường của máy đo 2D

Khả năng đo lường của máy đo 2D

Các thiết bị đo hiện đại đã phát triển từ đo lường cơ học trong quá khứ đến công nghệ đo quang học không tiếp xúc với tích hợp cao của tích hợp quang điện. So với các dụng cụ đo truyền thống, dụng cụ đo quang học không tiếp xúc có các tính năng chính sau: A. Đo lường đa dạng Các phương pháp đo …