kiểm định thiết bị đo

Hiệu chuẩn 3D VINA_ Dịch vụ hiệu chuẩn tốt nhất, liên kết chuẩn với Chuẩn Quốc Gia

Hiệu chuẩn 3D VINA_ Dịch vụ hiệu chuẩn tốt nhất, liên kết chuẩn với Chuẩn Quốc Gia

Hiệu chuẩn 3d VINA kết hợp với các đơn vị có chức năng, nhiệm vụ cung cấp dịch vụ Kiểm định – hiệu chuẩn thiết bị đo lường, được công nhận trên toàn quốc đáp ứng các yêu cầu về liên kết chuẩn đến các chuẩn quốc gia và quốc tế, phù hợp với các chuẩn mực theo hệ thống đo lường quốc tế. Kiểm …