Kinh nghiệm bảo quản máy đo chạm CMM trong điều kiện tốt nhất

Kinh nghiệm bảo quản máy đo chạm CMM trong điều kiện tốt nhất

Kinh nghiệm bảo quản máy đo chạm CMM trong điều kiện tốt nhất

1. hàng ngày bảo trì a) trước khi bảo dưỡng hàng ngày, CMM không được phép sử dụng. b) làm sạch bề mặt trần trụi của sắt hướng dẫn với thấm bông hoặc vải bông nhúng với aviation xăng hoặc cồn. c) kiểm tra xem có xước do máy mang trên bề mặt của đường sắt hướng dẫn. d) kiểm tra xem có …