Máy chiếu biên dạng
26/10/2018 02:33
1. Máy chiếu biên dạng là gì?Máy chiếu biên dạng là một loại máy móc đo lường công nghiệp dùng để đo kích thước 2D của sản phẩm, Máy dựa trên nguyên lí quang học, bóng của sản phẩm sẽ được nguồn sáng từ máy chiếu lên màn chiếu, Máy sẽ phóng to hình dạng của vật thể lên màn chiếu,  Trên màn chiếu …
Xem thêm
Thành viên
Thành viên Thành viên Thành viên Thành viên Thành viên