máy đo 2D (VMM)
26/10/2018 02:37
Máy đo 2D - Video Measuring Machine (VMM) là thiết bị có sự kết hợp của công nghệ xác định tọa độ bằng thước đo quang, camera độ phân giải cao và phần mềm nhận diện hình ảnh để đo các loại kích thước. Sản phẩm được đặt trên mặt bàn di mẫu và di chuyển bằng các vít me, thước quang được gắn kèm bàn di …
Xem thêm
Thành viên
Thành viên Thành viên Thành viên Thành viên Thành viên