máy đo chạm CMM

Kinh nghiệm sử dụng máy đo 2D, máy đo 3D, máy đo chạm CMM

Kinh nghiệm sử dụng máy đo 2D, máy đo 3D, máy đo chạm CMM

Kiểm tra độ chính xác của CMM Probe, Kiểm tra Sát hạch Làm thế nào để bạn biết nếu công cụ bạn đang sử dụng đang hoạt động đúng cách? Với một công cụ như một cái búa thật dễ dàng: nếu móng tay vào, thì nó làm việc! Nhưng những gì về một công cụ công nghệ cao như một thăm dò CMM? Đây là thiết bị …