máy đo
03/09/2018 23:09
Hệ thống đo lường kích thước hình ảnh cho phép kiểm tra trong quá trình nhanh hơn trong phạm vi của mọi người.Timex là nhà sản xuất đồng hồ hàng đầu của Mỹ và hiện diện tại hơn 80 quốc gia. Fralsen, thực thể Pháp của nó, làm cho phong trào đồng hồ bằng cách sử dụng ba công nghệ – khuôn ép nhựa …
Xem thêm
Thành viên
Thành viên Thành viên Thành viên Thành viên Thành viên