micrometer

HƯỚNG DẪN DỰNG HỆ TRỤC TỌA ĐỘ MÁY ĐO CMM – 3D VINA

HƯỚNG DẪN DỰNG HỆ TRỤC TỌA ĐỘ MÁY ĐO CMM – 3D VINA

Trong bài viết về các yếu tố xác định hệ trục tọa độ khi đo kích thước. Hệ trục tọa độ đề cập ở đây là hệ trục tọa độ OXYZ. Và cần 3 yếu tố để xác định đó là Mặt phẳng tham chiếu Trục tham chiếu (thuộc mặt phẳng tham chiếu) Gốc tham chiếu (của trục tham chiếu) Các máy đo CMM luôn có hệ …