phép đo gián tiếp

Phép Đo Trong Hiệu Chuẩn Thiết Bị – 3D Vina

Phép Đo Trong Hiệu Chuẩn Thiết Bị – 3D Vina

1. Định nghĩa: Phép đo được định nghĩa là tập hợp những thao tác để xác định giá trị đo của đại lượng cần đo. Bản chất của phép đo chính là việc so sánh đại lượng cần đo (gọi tắt là đại đại lượng đo) với một đại lượng cùng loại được chọn làm đơn vị. (VIM 1993) Ví dụ:Đo độ dài theo đơn vị mét; …